مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی ‎‏‎ iPLC


                                انجام کلیه پروژه های دانشجویی و صنعتی


                                     PLC ، HMI ، SERVO ، STEPPER ، INVERTER


                                       ارائه خدمات در سراسر کشور               www.iPLC.ir

                             PLC

Programmable Logic Controller
کنترل‌گر منطقی برنامه‌پذیر               

                                   HMI

Human Machine Interface
واسطه بین انسان و ماشین     

                     تماس با ما

iPLC ‎‏‎ اتوماسیون صنعتی
پاسخگویی شماست! با ما تماس بگیرید
برخی از پروژه های انجام شده

  1. plc ‎‏‎ راه اندازي
  2. plc ‎‏‎ راه اندازي
  3. plc ‎‏‎ راه اندازي
  4. plc ‎‏‎ راه اندازي
  5. plc ‎‏‎ راه اندازي
  6. plc ‎‏‎ راه اندازي

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

توضیحات پروژه

                     تماس با ما

iPLC ‎‏‎ اتوماسیون صنعتی
پاسخگویی شماست! با ما تماس بگیرید